Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức chương trình hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh

Một sự kiện với gần 100 con người hoàn toàn xa lạ

Điều mà tôi đã làm được trong chuyến đi Hồ Chí Minh đầy cảm xúc này, đó là trao giá trị, trao kiến thức kinh nghiệm để giúp mọi người thay đổi có cuộc sống tích cực và phát triển bản thân hơn.

Mỗi một lần đứng trên sân khấu, mỗi một lần trao giá trị , mỗi một lần chứng kiến cuộc sống của mọi người thay đổi theo chiều hướng tích cực tôi lại cảm thấy những việc làm của mình càng có ý nghĩa hơn

Một số hình ảnh đáng nhớ ngày 17/1/2016 tại Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh

luong-trainer-1 luong-trainer-2 luong-trainer-3 luong-trainer-4 luong-trainer-5 luong-trainer-6 luong-trainer-7 luong-trainer-8

Bạn muốn hỏi tôi điều gì?

comments