Xin chào các bạn, tôi Lương Trainer đây.

Rất nhiều lần tôi đã tự hỏi tại sao lại có những người thành công và có những người thất bại trong cuộc sống?

Không biết bạn có đặt ra câu hỏi giống như tôi không?

Nhưng tôi nhận ra một điều rằng, nguồn năng lượng tích cực được duy trình đều đặn là yếu tố quyết định giữa một người thành công và thất bại

Bạn hãy cùng tôi nghiên cứu về chủ đề này qua video dưới đây nhé

Bạn muốn hỏi tôi điều gì?

comments